Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2168-НС
София, 16 март 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2163 – НС от 15 март 2013г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във вр. с т. 27 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Допуска поправки на технически грешки в Решение № 2163-НС от 15 март 2013г. на ЦИК в частта „Пример" към Методиката за определяне на резултатите от гласуването за народни представители, част  „Изчисления по раздел III, стъпка 1", както следва:

а) в Таблица 2, на ред „Общо" числото „233720" да се чете „235720";

б) в Таблица 2, на ред „Общо" числото „858835" да се чете „860835";

в) в Таблица 2, на ред „Квота на Хеър" числото „17176.7" да се чете „17216.7";

г) в Таблица 2, на ред „Частно от гласове на партии и квотата на Хеър" числото „18.01667" да се чете „17.9748", числото „13.6068" да се чете „13.69136";

д) в Таблица 2, на ред „Първоначални мандати" числото „18" да се чете „17" и числото „49" да се чете „48";

е) в Таблица 2, на ред „Допълнителни мандати" числото „0" в първа колона да се чете „1" и числото „1" в последна колона да се чете „2";

ж) в т.3 числото „858835" да се чете „860835" и числото „17176.7" да се чете „17216.7";

з) в т.4 числото „17176.7" да се чете „17216.7";

и) т. 5 да се чете: „Съгласно чл. 16, ал.3 партия П1 получава първоначално 17 мандата, партия П2 получава първоначално 13 мандата, партия П3 получава първоначално 11 мандата и партия П4 получава първоначално 7 мандата. Общият брой на първоначално разпределените мандати е 48. Остават за разпределение 2 мандата по метода на Хеър-Ниймайер. Те се разпределят на партия П1, която е с най-голям остатък (дробна част) и на партия П2 със следващ най-голям остатък."

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения