Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2166-МИ/НР
София, 14 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Любимец, област Хасково

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-424 от 14.09.2015 г. от Анастас Анастасов - кмет на община Любимец, с приложено към него предложение от Димитър Димов Митев - упълномощен представител на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО", за промяна в състава на ОИК - Любимец, област Хасково. Предлага се на мястото на Марияна Иванова Илчева - член на комисията, да бъде назначена Валерия Войнова Христова.

Към предложението са приложени: заявление от Марияна Иванова Илчева за освобождаването й като член на комисията; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Валерия Войнова Христова, копие на пълномощно в полза на Димитър Димов Митев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Любимец, област Хасково, Марияна Иванова Илчева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Любимец, област Хасково, Валерия Войнова Христова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения