Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2159-ПВР/МИ
София, 14 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Елхово, област Ямбол

Постъпило е заявление с вх. № 249 от 13.03.2013 г.  от Радостина Иванова Янчева, член на ОИК - Елхово, област Ямбол, за освобождаването й като член на ОИК - Елхово. Към заявлението е приложено удостоверение № 4 от 1 септември 2012 г. на Радостина Иванова Янчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на  ОИК - Елхово, област Ямбол, Радостина Иванова Янчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения