Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2159-ПВР/МИ
София, 14 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Елхово, област Ямбол

Постъпило е заявление с вх. № 249 от 13.03.2013 г.  от Радостина Иванова Янчева, член на ОИК - Елхово, област Ямбол, за освобождаването й като член на ОИК - Елхово. Към заявлението е приложено удостоверение № 4 от 1 септември 2012 г. на Радостина Иванова Янчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на  ОИК - Елхово, област Ямбол, Радостина Иванова Янчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения