Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2158-МИ
София, 31 август 2023 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2108-МИ от 29 август 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Медковец, област Монтана, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-293/30.08.2023 г. от Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец, за допусната техническа грешка в Решение № 2108-МИ от 29.08.2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2108-МИ от 29 август 2023 г. на ЦИК, като името на назначената за заместник-председател на ОИК Валя Красимирова Генадиева да се чете „Ваня Красимирова Генадиева“.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2108-МИ/

Календар

Решения