Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2149-МИ
София, 7 март 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Красимир Илиев Богданов – представляващ ПП „ВМРО – Българско национално движение“

Постъпила е жалба с вх. № 217 от 07.03.2013 г. от Красимир Илиев Богданов - представляващ ПП „ВМРО - Българско национално движение", срещу решение № 20-МИ от 06.03.2013 г. на ОИК - Враца, с което е отказана регистрация на предложения от политическата партия кандидат за кмет на кметство Власатица Румен Борисов Горанов. Допълнително е постъпила и жалба срещу същото решение на ОИК - Враца, и лично от кандидата за кмет на кметство Власатица Румен Борисов Горанов. С придружително писмо от ОИК - Враца, ни е изпратена в цялост и административната преписка по издаване на оспореното решение, както и решение № 391-МИ от 18.12.2012 г. на ОИК - Враца, с което са прекратени предсрочно пълномощията на Румен Борисов Горанов като кмет на кметство Власатица, община Враца на основание чл. 42, ал. 3, изр. първо във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА.

И двамата жалбоподатели намират оспореното решение на ОИК за незаконосъобразно и молят за неговата отмяна, както и да бъдат дадени указания на общинската избирателна комисия да регистрира кандидата за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия намира подадената жалба за допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес от обжалването, а по същество за основателна. Атакуваното решение е постановено на редовно заседание на ОИК при наличие на законно установените кворум и мнозинство за вземането му, в предписаната от закона форма и в изпълнение на предоставените от законодателя пълномощия.

Централната избирателна комисия не споделя аргументите на ОИК - Враца, че влязлата в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, с която кандидатът Горанов е осъден на три месеца лишаване от свобода, е пречка същият да бъде регистриран като кандидат за кмет в частичните избори за кмет на кметство Власатица, община Враца, насрочени на 7 април 2013 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс право да бъдат избирани за кметове имат българските граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

Видно от материалите по административната преписка изпълнението на наложеното на лицето Горанов наказание с определение, постановено в публично заседание на 13.12.2012 г. по нохд № 1092 по описа на Врачанския районен съд, с което е одобрил постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство, е отложено по реда на чл. 66 от Наказателния кодекс, поради което същият не изтърпява наказание лишаване от свобода по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ИК.

С оглед на изложеното за същия не съществува пречка да бъде регистриран като кандидат за кмет в посочения по-горе частичен избор, доколкото към заявлението за регистрация са приложени всички изискуеми в регистърното производство документи и за него са налице всички предпоставки да бъде регистриран за участие в частичния избор за кмет на кметство Власатица, област Враца, на 7 април 2013 г.

Предвид горното атакуваното решение на ОИК - Враца, следва да бъде отменено, преписката да бъде върната на общинската избирателна комисия за ново произнасяне с указания да регистрира Румен Борисов Горанов като кандидат за кмет на кметство Власатица, област Враца, в частичния избор, насрочен на 7 април 2013 г.

На основание чл. 33, ал. 3във връзка с чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 20-МИ от 06.03.2013 г. на ОИК - Враца, с което е отказана регистрация на предложения от политическата партия кандидат за кмет на кметство Власатица Румен Борисов Горанов.

УКАЗВА на ОИК - Враца, да регистрира Румен Борисов Горанов като кандидат за кмет на кметство Власатица, област Враца, в частичния избор, насрочен на 7 април 2013 г.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения