Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2135-МИ/НР
София, 12 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

Постъпила е молба с вх. № МИ-15-307 от 10.09.2015 г. на ЦИК от Атанас Николов Балабанов за освобождаването му като член на ОИК - Гоце Делчев.

С вх. № МИ-10-133 от 12.09.2015 г. в ЦИК е постъпило заявление от Атанас Николов Балабанов - упълномощен представител на коалиция „България без цензура", за промяна в ОИК - Гоце Делчев. Предлага се на мястото на Атанас Николов Балабанов - член на комисията, да бъде назначена Росица Симеонова Герова.

Към заявлението са приложени декларация от Росица Симеонова Герова по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Росица Симеонова Герова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Гоце Делчев, област Благоевград, Атанас Николов Балабанов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Гоце Делчев, област Благоевград, Росица Симеонова Герова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения