Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2133-МИ/НР
София, 12 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сунгурларе, област Бургас

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-132 от 12.09.2015 г. от Куни Колев Събев - председател на „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)" - Сунгурларе, за промяна в ОИК - Сунгурларе. Предлага се на мястото на Дияна Живкова Узунова - член на комисията, да бъде назначен Петър Стоянов Мушиев.

Към предложението са приложени: молба от Дияна Живкова Узунова за освобождаването й като член на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Петър Стоянов Мушиев; заверено пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, Дияна Живкова Узунова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, Петър Стоянов Мушиев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения