Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2132-НС
София, 20 февруари 2013 г.

ОТНОСНО: заявление от ПП „Съюз на демократичните сили“ за промяна в представителството на коалиция от партии „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“, регистрирана за участие в изборите за народни представители през 2009 г.

Постъпило е заявление с вх. № 109 от 12.02.2013 г. от представляващия ПП „Съюз на демократичните сили" Борис Иванов Марков, с което се прави искане да бъде извършена промяна на представителството на коалиция от партии „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК, като на мястото на Мартин Димитров Димитров като съпредставляващ коалицията бъде вписан Емил Станев Кабаиванов.

Към заявлението са приложени: копие от Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК; копие от решение за създаване на предизборна коалиция за участие в изборите за народни представители в 40-то обикновено Народно събрание на Република България от 25 май 2009 г.; протокол от 4 февруари 2013 г.; копие от удостоверение за актуално състояние на ПП „Съюз на демократичните сили", издадено на 5.02.2013 г. от СГС, ФО, 7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г. и декларация с образец от подписа на Емил Станев Кабаиванов.

Централната избирателна комисия обсъди заявлението и приложените към него копия от документи.

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 9 и 10 от Изборния кодекс правомощията на ЦИК се изчерпват с това да води регистри на партиите и коалициите от партии за всички видове избори, както и да регистрира и обявява партии и коалиции за всички видове избори.

Централната избирателна комисия не разполага с правомощия да извършва промяна в решенията за регистрацията на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители след влизането им в сила. С решението за регистрацията на коалициите не се извършва регистрация и на техните представляващи.

При прегледа на документите ЦИК констатира, че заявлението е подадено само от името на ПП „Съюз на демократичните сили" и е подписано само от представляващия тази партия. От приложения протокол от 4 февруари 2013 г. се установява, че при вземане на решението за промяна на единия от представляващите коалиция от партии „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" са присъствали представители само на четири политически партии, а именно: ПП „Съюз на демократичните сили", ПП „Обединени земеделци", ПП „Радикалдемократическа партия в България" и ПП „Българска социалдемократическа партия". Докато при създаването й на 25 май 2009 г. са участвали пет политически партии - изброените по-горе и ПП „Демократи за силна България".

Коалицията е била създадена за участие в изборите за народни представители в 41-ото обикновено Народно събрание, насрочени на 5 юли 2009 г. С решението за създаването й като представляващи коалицията са определени Иван Йорданов Костов и Мартин Димитров Димитров. С Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. Централната избирателна комисия е регистрирала коалиция от партии „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", образувана от ПП „Съюз на демократичните сили", ПП „Обединени земеделци", ПП „Радикалдемократическа партия в България" и ПП „Българска социалдемократическа партия" и ПП „Демократи за силна България" за участие в изборите за народни представители и е вписала коалицията в регистъра на партиите и коалициите за издигане на народни представители в изборите на 5 юли 2009 г.

От изложеното е видно, че при вземане на решение за промяна на единия от представляващите коалицията от партии „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" на 4 февруари 2013 г. не е участвал представител на ПП „Демократи за силна България". Няма данни тази партия да е напуснала коалицията. Напротив, от съдържанието на протокола от посочената дата се установява, че ПП „Демократи за силна България" продължават да са част от „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ".

От друга страна, от приложеното решение за създаване на коалицията от партии „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" от 25 март 2009 г. се вижда, че не са създадени специални правила за начина на извършване на промени във взетите на тази дата решения, в т.ч. и в представителството на коалицията.

Документите, установяващи представителството на партиите и коалициите от партии, остават част от преписката по регистрацията, в конкретния случай за участие в изборите за 41-во Народно събрание. От гледна точка на изборното законодателство фактът кой представлява коалицията от партии има значение и правна стойност при назначаването на съставите на районните, общинските и секционни избирателни комисии при произвеждането на избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България и избори за общински съветници и кметове.

Във всеки един момент след регистрацията си в ЦИК коалицията от партии може да извърши промяна в представителството си. За това свое действие коалицията от партии следва да уведоми с нарочно заявление Централната избирателна комисия. Това е необходимо с оглед правилното формиране на съставите на избирателните комисии за който и да е от произвежданите в страната избори.

Редът за промяната на представителството на коалицията може да е определен със самото решение за създаването й или, ако в него няма изрично посочен ред, промяната в представителството може да стане по реда на вземане на решението за създаване на коалицията, т.е. при участието на представители на всички партии, които са я създали.

Като обсъди заявлението на ПП „Съюз на демократичните сили" и приложените към него копия от документи, Централната избирателна комисия констатира, че при вземане на решението за промяна на представителството на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители в 41-ото Народно събрание, не са участвали всички партии, които са взели решение за създаването й, както и че самото заявление не е подадено от името на коалицията, а само от името на една от партиите.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия не може да уважи подаденото заявление и да извърши промяна в Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК чрез вписване като представляващ коалицията от партии на Емил Станев Кабаиванов на мястото на Мартин Димитров Димитров. Както се посочи по-горе, промяната в представителството следва да бъде заявена пред ЦИК от името на коалицията от партии „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" с приложено към него решение, взето с участие на всичките й членове.

Ето защо и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането да бъде извършена промяна на представителството на коалиция от партии „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК, като на мястото на Мартин Димитров Димитров като съпредставляващ коалицията бъде вписан Емил Станев Кабаиванов.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения