Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 213-НС
София, 10 юни 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

На основание чл. 178 от Изборния кодекс, писмо от Министерството на правосъдието с вх. № НС-04-87 от 20.05.2021 г. и Решение № 98-НС от 22.05.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Партиите, регистрирали кандидатски листи за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. във всички изборни райони, които имат право на медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв., са:

1. ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“

2. ПП „СВОБОДА“

3. ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“

4. ПП „АТАКА“

5. ПП „МИР“

6. ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

7. ПП „БРИГАДА“

8. ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

9. ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“

10. ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

ІІ. На основание чл. 178, ал. 1, изр. второ ИК коалициите, регистрирали кандидатски листи за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. във всички изборни райони, в които участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, и на които се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия, са:

1. КП „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ - 40 000 лв.

2. КП „Движение ЗАЕДНО за промяна“ – 40 000 лв.

3. КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) – 40 000 лв.

4. КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ – 26 667 лв.

ІІІ. Инициативен комитет, регистрирал независим кандидат за народен представител на 11 юли 2021 г., който има право на медийни пакети в размер на 5000 (пет хиляди) лв., е:

ИК „ДАВИД ЛЕОН ЛЕВИ“ – 5000 лв.

Медийните пакети могат да бъдат ползвани при сключване на договор с доставчиците на медийни услуги, обявили тарифи в Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения