Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2125-МИ
София, 18 февруари 2013 г.

ОТНОСНО:  определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провежданите частични избори за кмет на кметство в кметство Смоляновци, община Монтана, област Монтана, кметство Славейково, община Провадия, област Варна, кметство Мечка, община Иваново, област Русе; кметство Подрумче, община Крумовград, област Кърджали; кметство Краводер, община Криводол, област Враца; кметство Глоджево, община Ветово, област Русе; кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен; кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра; кметство Долен, община Златоград, област Смолян; кметство Власатица, община Враца, област Враца, на 7 април 2013 г.

На основание т. 6.2. на договор №МС-41/21.04.2012г. за компютърна обработка на протоколите на СИК в ОИК от произвежданите на 7 април 2013 г. частични избори за кмет на кметство в кметство Смоляновци, община Монтана, област Монтана, кметство Славейково, община Провадия, област Варна, кметство Мечка, община Иваново, област Русе; кметство Подрумче, община Крумовград, област Кърджали; кметство Краводер, община Криводол, област Враца; кметство Глоджево, община Ветово, област Русе; кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен; кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра; кметство Долен, община Златоград, област Смолян; кметство Власатица, община Враца, област Враца, на 7 април 2013 г. и утвърдената с договора офертна цена Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Определя размера на възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи тур на изборите на 7 април 2013 г., както следва:
ОИК - Монтана, област Монтана - 120 лв. с ДДС
ОИК - Провадия, област Варна - 120 лв. с ДДС
ОИК - Иваново, област Русе - 120 лв. с ДДС
ОИК - Крумовград, област Кърджали - 120 лв. с ДДС
ОИК - Криводол, област Враца - 120 лв. с ДДС
ОИК - Ветово, област Русе - 120 лв. с ДДС
ОИК - Плевен, област Плевен - 120 лв. с ДДС
ОИК - Кайнарджа, област Силистра - 120 лв. с ДДС
ОИК - Златоград, област Смолян - 120 лв. с ДДС
ОИК - Враца, област Враца - 120 лв. с ДДС
2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 14 април 2013 г. определя размера на възнаграждението на преброителя за компютърната обработка за втори тур в съответната ОИК:
ОИК - Монтана, област Монтана - 84 лв. с ДДС
ОИК - Провадия, област Варна - 84 лв. с ДДС
ОИК - Иваново, област Русе - 84 лв. с ДДС
ОИК - Крумовград, област Кърджали - 84 лв. с ДДС
ОИК - Криводол, област Враца - 84 лв. с ДДС
ОИК - Ветово, област Русе - 84 лв. с ДДС
ОИК - Плевен, област Плевен - 84 лв. с ДДС
ОИК - Кайнарджа, област Силистра - 84 лв. с ДДС
ОИК - Златоград, област Смолян - 84 лв. с ДДС
ОИК - Враца, област Враца - 84 лв. с ДДС
3. Възнаграждението е за сметка на общинския бюджет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения