Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2123-МИ/НР
София, 11 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Борино, област Смолян

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-348 от 1.09.2015 г. от Мустафа Карадайъ - упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи", за промяна в ОИК - Борино. Предлага се на мястото на Мюмюн Мустафа Юсуф - член на комисията, да бъде назначен Зекир Джамалов Велиев.

Към предложението са приложени: писмо от Мюмюн Юсуф за освобождаването му като член на комисията; заявление от Зекир Джамалов Велиев, че желае да бъде назначен за член на ОИК - Борино; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Зекир Джамалов Велиев, удостоверение за идентичност на лице с различни имена; 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Борино, област Смолян, Мюмюн Мустафа Юсуф, ЕГН...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Борино, област Смолян, Зекир Джамалов Велиев, ЕГН...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения