Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2123-МИ/НР
София, 11 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Борино, област Смолян

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-348 от 1.09.2015 г. от Мустафа Карадайъ - упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи", за промяна в ОИК - Борино. Предлага се на мястото на Мюмюн Мустафа Юсуф - член на комисията, да бъде назначен Зекир Джамалов Велиев.

Към предложението са приложени: писмо от Мюмюн Юсуф за освобождаването му като член на комисията; заявление от Зекир Джамалов Велиев, че желае да бъде назначен за член на ОИК - Борино; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Зекир Джамалов Велиев, удостоверение за идентичност на лице с различни имена; 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Борино, област Смолян, Мюмюн Мустафа Юсуф, ЕГН...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Борино, област Смолян, Зекир Джамалов Велиев, ЕГН...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения