Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 212-ЕП
София, 22 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от партия „Глас Народен“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от партия „Глас Народен", подписано от Светослав Емилов Витков в качеството му на представляващ партията, заведено под № 25 на 22 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите - Христо Георгиев Лафчиев, Александър Трифонов Алеков, Христо Пламенов Бантутов, Христина Георгиева Шопова, Галина Симеонова Николова- Георгиева, Велко Димитров Савов, Атанас Димитров Янакиев, Венета Константинова Маджистрели, Цвета Олегова Манева, Людмила Йорданова Дукова, Владимир Георгиев Митев, Антон Христов Асенов, Станислав Светлозаров Фортунов, Александър Петров Михайлов, Кристиан Константинов Топалов, Ивайло Александров Иванов, Владислав Венциславов Чанев.

Списък с предложените кандидати е предаден с писмо изх. № EП-04-03-62 от 22 април 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка на обстоятелствата по чл. 351, ал. 1 от ИК съгласно Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на кандидатската листа е в условията на неприключила процедура по чл. 368, ал. 1 от ИК.

Към предложението са приложени следните документи:

- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.

Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „Глас Народен" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България" на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

 

1. Христо Георгиев Лафчиев
2. Александър Трифонов Алеков
3. Христо Пламенов Бантутов
4. Христина Георгиева Шопова
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева
6. Велко Димитров Савов
7. Атанас Димитров Янакиев
8. Венета Константинова Маджистрели
9. Цвета Олегова Манева
10. Людмила Йорданова Дукова
11. Владимир Георгиев Митев
12. Антон Христов Асенов
13. Станислав Светлозаров Фортунов
14. Александър Петров Михайлов
15. Кристиан Константинов Топалов
16. Ивайло Александров Иванов
17. Владислав Венциславов Чанев

 

издигнати и подредени в кандидатска листа от партия „Глас Народен".

2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения