Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2111-МИ
София, 11 февруари 2013 г.

ОТНОСНО:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мечка, община Иваново, област Русе; кметство Подрумче, община Крумовград, област Кърджали; кметство Краводер, община Криводол, област Враца; кметство Глоджево, община Ветово, област Русе; кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен; кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра; кметство Долен, община Златоград, област Смолян; кметство Власатица, община Враца, област Враца на 7 април 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, чл. 280, т. 10 и 11 от Изборния кодекс и Указ № 374 от 26.10. 2012 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 06.11.2012 г.); Указ № 405 от 22.11. 2012 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 07.12.2012 г.); Указ № 406 от 22.11.2012 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 07.12.2012 г.); Указ № 411 от 30.11.2012 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.); Указ № 412 от 30.11.2012 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.); Указ № 426 от 13.12.2012 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г.); Указ № 5 от 17.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2013 г); Указ № 6 от 17.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2013.) на Президента на Република България Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК -Иваново, област Русе; ОИК-Крумовград, област Кърджали; ОИК-Криводол, област Враца; ОИК-Ветово, област Русе; ОИК-Плевен, област Плевен; ОИК-Кайнарджа, област Силистра; ОИК-Златоград, област Смолян; ОИК-Враца, област Враца, за подготовка и произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мечка, община Иваново, област Русе; кметство Подрумче, община Крумовград, област Кърджали; кметство Краводер, община Криводол, област Враца; кметство Глоджево, община Ветово, област Русе; кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен; кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра; кметство Долен, община Златоград, област Смолян; кметство Власатица, община Враца, област Враца на 7 април 2013 г. включително и за втори тур, както и за предаване на изборните книжа, както следва:
Председател - 540 лева
Заместник-председател - 486 лева
Секретар - 486 лева
Член - 459 лева
2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мечка, община Иваново, област Русе; кметство Подрумче, община Крумовград, област Кърджали; кметство Краводер, община Криводол, област Враца; кметство Глоджево, община Ветово, област Русе; кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен; кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра; кметство Долен, община Златоград, област Смолян; кметство Власатица, община Враца, област Враца, на 7 април 2013 г., както следва:
Председател - 32 лева
Заместник-председател - 30 лева
Секретар - 30 лева
Член - 28 лева
3. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2 от настоящото решение.
4. Възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения