Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2110-ПВР/МИ
София, 11 февруари 2013 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, назначена с Решение № 328-ПВР/МИ от 16 август 2011 г.

Постъпило е писмо с вх. № 69 от 28.01.2013 г. и писмо от 08.02.2013 г. от Общинската избирателна комисия - Велико Търново относно подадено заявление от Илияна Кирилова Димова, зам.-председател на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново, за освобождаването й като зам.-председател на ОИК - Велико Търново. Към писмата са приложени заявление от Илияна Кирилова Димова за прекратяване пълномощията й на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ИК от 28.01.2013 г. и от 06.02.2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново, Илияна Кирилова Димова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 1 септември 2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения