Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2110-ПВР/МИ
София, 11 февруари 2013 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, назначена с Решение № 328-ПВР/МИ от 16 август 2011 г.

Постъпило е писмо с вх. № 69 от 28.01.2013 г. и писмо от 08.02.2013 г. от Общинската избирателна комисия - Велико Търново относно подадено заявление от Илияна Кирилова Димова, зам.-председател на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново, за освобождаването й като зам.-председател на ОИК - Велико Търново. Към писмата са приложени заявление от Илияна Кирилова Димова за прекратяване пълномощията й на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ИК от 28.01.2013 г. и от 06.02.2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново, Илияна Кирилова Димова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 1 септември 2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения