Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2108-ПВР/МИ
София, 6 февруари 2013 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 163-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

С вх. № 90 от 05.02.2013 г. в ЦИК е постъпила молба от секретаря на ОИК - Казанлък, област Стара Загора, Милка Николова Енчева, с която уведомява ЦИК, че с влязло в сила решение № 649/20.12.2012 г., постановено по гр. д. № 3269/2012 г. по описа на Районен съд - Казанлък, съдът е постановил промяна във фамилното й име, като занапред ще е с фамилното име Кърпачева. Издадена е нова лична карта с новото фамилно име. Към молбата е приложено копие от новата лична карта на молителката.

С вх. № 89 от 05.02.2013 г. в ЦИК е постъпила е молба от Петя Стойкова Кефалова, член на ОИК - Казанлък, област Стара Загора, с която уведомява ЦИК, че с влязло в сила решение № 453/2012 г., постановено по гр.д. № 2097/2012 г. по описа на Районен съд - Казанлък, съдът е постановил промяна във фамилното й име, като занапред ще е с фамилното име Александрова. Издадена е нова лична карта с новото фамилно име. Към молбата е приложено копие от новата лична карта на молителката.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 163-ПВР/МИ от 10 август 2011 г., като фамилното име на секретаря на комисията да се чете „КЪРПАЧЕВА" а фамилното име на члена на комисията Петя Кефалова да се чете „АЛЕКСАНДРОВА" и анулира издадените им удостоверения.

На секретаря и на члена на ОИК - Казанлък, област Стара Загора да се издадат удостоверения с новите им фамилни имена.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения