Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2106-НС
София, 18 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2064-НС от 16 февруари 2021 г. за условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Централната избирателна комисия след проверка установи, че в т. 55 на Решение № 2064-НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК е допусната техническа грешка, като вместо „районната избирателна комисия“ е записано „общинската избирателна комисия“. Доколкото решението касае провеждането на предизборна кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., на основание чл. 200, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс компетентни да се произнасят по жалби за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания са районните избирателни комисии.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в т. 55 на Решение № 2064-НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК, като думата „общинската“ се заменя с думата „районната“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ПБ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2064-НС/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения