Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2100-ПВР/МИ
София, 17 януари 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

Постъпила е молба с вх. № 29 от 09.01.2013 г. от Красимира Валериева Иванова, член на  ОИК - Варна, област Варна, за освобождаването й като член на ОИК - Варна, по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Варна,  област Варна, Красимира Валериева Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения