Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 21-ПВР/МИ
София, 11 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на избирателни комисии и инициативни комитети като администратори на лични данни пред Комисията за защита на личните данни

Във връзка изискването на чл.3, ал.2 от ЗЗЛД и становище на Комисията за защита на личните данни № 2741 от 30.06.2011 г. получено по искане на ЦИК и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 чл. 33, ал. 1, т. 1 чл. 36, ал. 1, чл. 96 от ИК; чл. 3, ал. 2, чл. 17, чл. 24, ал. 1 и 4 от ЗЗЛД Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Централната избирателна комисия да подаде заявление (част I и II) по чл. 17 и 18 от ЗЗЛД за регистрация като администратор на лични данни до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) не по-късно от 15.07.2011 г.
2. В заявлението (част II) да се посочат следните видове регистри по т. 1: 1) списъци (подписки) с избиратели, подкрепили регистрацията на партия или независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката; 2) кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката; 3) представляващите партиите и коалициите от партии лица и упълномощените от тях лица, както и участващите в инициативните комитети лица; 4) членовете на ОИК и на СИК; 5) лица в договорни отношения с ЦИК; 6) наблюдателите; 7) акредитираните към ЦИК представители на средствата за масова информация.
3. Всяка една общинска избирателна комисия да подаде заявление за регистрация като администратор на лични данни до Комисията за защита на лични данни незабавно след назначаването й и преди да започне обработването на лични данни.
4. Председателят на ОИК да подаде заявлението по т. 3 (част I и II) в писмена форма лично пред Комисията за защита на личните данни или по пощата. Заявлението по т. 3 може да бъде подадено и в електронна форма чрез интернет страницата на КЗЛД.
5. В заявлението по т. 3 (част II) ОИК посочва следните видове регистри: 1) списъци (подписки) с избиратели, подкрепили регистрацията на независими кандидати за общински съветници и кметове; 2) кандидати за общински съветници и кметове и застъпници; 3) участващите в инициативните комитети лица, представляващите партиите, коалициите от партии и местните коалиции и упълномощените от тях лица; 4) членовете на СИК; 5) лица в договорни отношения с ОИК; 6) секционни избирателни комисии като обработващи лични данни.
6. Секционните избирателни комисии като обработващи лични данни не се регистрират като администратори на лични данни в Комисията за защита на личните данни.
7. Инициативните комитети за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент, за общински съветник или за кмет са администратори на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД. С решение на Комисията за защита на личните данни от 22.06.2011 г. (Протокол 26) те са освободени от задължението да подават заявление и да се регистрират като такива. Всеки член на инициативен комитет е длъжен да изпълнява всички други задължения на администратор на лични данни и носи отговорност по ЗЗЛД за неизпълнението им.
8. Упълномощава Елена Маркова и Гергана Маринова да извършат регистрацията в Комисията за защита на лични данни в съответствие с настоящото решение на ЦИК.
9. Задължава председателите на ОИК да подадат заявление за регистрация в Комисията за защита на лични данни в съответствие с настоящото решение на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения