Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2093-ЕП
София, 10 декември 2012 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на Европейския парламент от Република България и обявяване на следващия в листата кандидат

С вх. № 1381 от 7 декември 2012 г. на ЦИК е постъпило писмо от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, с което председателят на Централната избирателна комисия е уведомен, че Европейският парламент е обявил мястото на Илиана Найденова Иванова като член на Европейския парламент от Република България за свободно. Същата е обявена за избрана с Решение № ЕП-256 от 9 юни 2009 г. на ЦИКЕП.

Към писмото е приложено писмо от председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, с което Народното събрание на Република България е уведомено, че Илиана Найденова Иванова е назначена за член на Европейската сметна палата и в съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 1 и член 13, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи и преки избори мястото й в Европейския парламент е свободно, считано от 1 януари 2013 г.

Предвид горното и на основание чл. 275, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА Преслав Пламенов Борисов, ЕГН ..., за избран за член на Европейския парламент от Република България от листата на политическа партия "ГЕРБ" на мястото на Илиана Найденова Иванова, считано от 1 януари 2013 г.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

Да се уведоми Европейският парламент чрез Народното събрание на Република България за настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения