Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2092-ПВР/МИ
София, 10 декември 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Септември, област Пазарджик, назначена с Решение № 382-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-925 от 03.12.2012 г. от Иван Дачев - общински координатор на ПП „Атака" - гр. Септември, за назначаване за секретар на ОИК - Септември, на Тони Атанасов Стоянов. Приложени са декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за висше образование и копие от личната карта на Тони Атанасов Стоянов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Септември, област Пазарджик, Тони Атанасов Стоянов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения