Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2089-НС
София, 6 декември 2012 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 6 декември 2012 г. с решение на Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Моника Ханс Панайотова, избрана от 24 (двадесет и четвърти) едномандатен избирателен район - София, издигната от ПП „ГЕРБ" в 41-вото Народно събрание.

На основание чл. 26, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 272, ал. 1 и § 15 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Обявява за избран за народен представител в 24 (двадесет и четвърти) многомандатен изборен район - София, Веселин Григоров Спиридонов, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ".

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения