Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2088-ЕП
София, 4 декември 2012 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на Европейския парламент от Република България и обявяване на следващия в листата кандидат

С вх. № 1367 от 4 декември 2012 г. на ЦИК е постъпило писмо от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, с което председателят на Централната избирателна комисия е уведомен, че са приключили необходимите процедури по обявяване приемането на оставката на Емил Стефанов Стоянов като член на Европейския парламент от Република България, обявен за избран с Решение № ЕП-256 от 9 юни 2009 г. на ЦИКЕП.

Към писмото е приложено писмо от председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, с което Народното събрание на Република България е уведомено, че съгласно чл. 13, § 4 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи и преки избори Емил Стефанов Стоянов е подал оставка като член на Европейския парламент, считано от 16 ноември 2012 г. На свое пленарно заседание на 19 ноември 2012 г. Европейският парламент е приел подадената оставка.

Предвид горното и на основание чл. 275, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА Моника Ханс Панайотова, ЕГН ..., за избрана за член на Европейския парламент от Република България от листата на политическа партия "ГЕРБ" на мястото на Емил Стефанов Стоянов.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

Да се уведоми Европейският парламент чрез Народното събрание на Република България за настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения