Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2088-ЕП
София, 04.12.2012

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на Европейския парламент от Република България и обявяване на следващия в листата кандидат

С вх. № 1367 от 4 декември 2012 г. на ЦИК е постъпило писмо от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, с което председателят на Централната избирателна комисия е уведомен, че са приключили необходимите процедури по обявяване приемането на оставката на Емил Стефанов Стоянов като член на Европейския парламент от Република България, обявен за избран с Решение № ЕП-256 от 9 юни 2009 г. на ЦИКЕП.

Към писмото е приложено писмо от председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, с което Народното събрание на Република България е уведомено, че съгласно чл. 13, § 4 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи и преки избори Емил Стефанов Стоянов е подал оставка като член на Европейския парламент, считано от 16 ноември 2012 г. На свое пленарно заседание на 19 ноември 2012 г. Европейският парламент е приел подадената оставка.

Предвид горното и на основание чл. 275, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА Моника Ханс Панайотова, ЕГН ..., за избрана за член на Европейския парламент от Република България от листата на политическа партия "ГЕРБ" на мястото на Емил Стефанов Стоянов.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

Да се уведоми Европейският парламент чрез Народното събрание на Република България за настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения