Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2081-МИ/НР
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Елка Иванова Станчева, общински ръководител на ПП ГЕРБ – Антоново, срещу решение № 3 от 5 септември 2015 г. на ОИК в община Антоново

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия в община Антоново от Елка Иванова Станчева, общински ръководител на ПП ГЕРБ - Антоново, срещу решение № 3 от 5 септември 2015 г. на ОИК в община Антоново. Жалбата е заведена в ОИК Антоново под № 3 от 07.09.2015 г. в 12.05 часа. Жалбата е комплектувана и изпратена по електронната поща от ОИК Антоново, като е заведена в ЦИК с вх. № МИ-15-272 от 08.09.2015 г. Приложени са пълномощно № КО-Г-080/14.08.2015 г. от Бойко Методиев Борисов в качеството му на председател и представляващ партия „ГЕРБ" в полза на Венка Константинова Стоянова, пълномощно № 2 от Венка Константинова Стоянова за преупълномощаване на Елка Иванова Станчева, протокол № 1 от 05.09.2015 г. от заседание на ОИК - Антоново, решение № 3 от 5 септември 2015 г. на ОИК - Антоново, протокол № 2 от 07.09.2015 г. на ОИК - Антоново, и решение № 6 от 07.09.2015 г. на ОИК - Антоново.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за нецелесъобразно и за незаконосъобразно поради противоречие с основни принципи в Изборния кодекс в частта му, в която в състава на работната група към ОИК за експерт е определено лицето Марко Русев Марков, който е и секретар на ОИК.

С решение № 3 от 5 септември 2015 г. на ОИК - Антоново, на основание чл. 87, ал. 2 от ИК и Решение № 1546-МИ/НР от 27 август 2015 г. на ЦИК към ОИК - Антоново, е създадена работна група от специалисти в състав: за технически сътрудник Маргрета Иванова Петрова и за експерт Марко Русев Марков. С Решение №1608-МИ/НР от 31 август 2015 г. на ЦИК е назначена Общинската избирателна комисия в община Антоново, като за секретар е назначено лицето Марко Русев Марков. След внасяне на жалбата от Елка Иванова Станчева е проведено заседание на ОИК - Антоново, на 07.09.2015 г. за запознаване с жалбата и отмяна на обжалваното решение в обжалваната му част. В хода на разискванията по дневния ред са изразени становища от членовете на ОИК - Антоново, че липсва противоречие и законово основание да се съвместяват двете длъжности от едно лице, както и че лицето, което ще заема длъжността експерт, трябва да е технически грамотен, каквито качества притежава Марко Русев Марков. Взето е решение № 6 от 7 септември 2015 г., съгласно което не се отменя решение № 3 от 5 септември на ОИК - Антоново.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК - Антоново, подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК. Подадената жалба на 7 септември 2015 срещу решение № 3 от 5 септември 2015 г. на ОИК - Антоново, се явява подадена в срок и е допустима за разглеждане от ЦИК.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Обжалваното решение е постановено при пряко противоречие с Решение № 1546-МИ/НР от 27 август на ЦИК. С посоченото решение е определен точния размер на възнагражденията на председателя, секретаря и членовете на общинските избирателни комисии. Възнагражденията на лицата, назначени в състава на общинските избирателни комисии, не могат да бъдат увеличавани по какъвто и да било начин. Предвидената в т. 8 от посоченото решение на ЦИК възможност за наемане на специалисти и технически сътрудници е за подпомагане дейността на общинските избирателни комисии. Тази възможност съществува само когато съответната общинска избирателна комисия е затруднена в работата си и е налице необходимост от привличане допълнително на лица за осъществяване на съответните технически дейности. Няма пречка лице, включено в състава на общинска избирателна комисия, да осъществява и технически дейности във връзка с работата на комисията, но това не е основание за изплащане на възнаграждение по т. 8 от Решение № 1546-МИ/НР от 27 август 2015 г. на ЦИК. Следователно обжалваното решение в обжалваната му част е незаконосъобразно, поради прякото му противоречие с Решение № 1546-МИ/НР от 27 август 2015 г. на ЦИК и като такова, следва да бъде отменено.

Незаконосъобразно е и решение № 6 от 7 септември 2015 г. на ОИК - Антоново, доколкото с него е потвърдено обжалваното решение. Макар и да не е обжалвано с жалбата, подадена от Елка Иванова Станчева, Централната избирателна комисия разполага с правомощия да осъществи контрол във връзка с неговата законосъобразност.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл.57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 3 от 5 септември 2015 г. на ОИК - Антоново, в частта му, в която за експерт към създадената работна група от специалисти е определен Марко Русев Марков - секретар на ОИК - Антоново.

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 6 от 7 септември 2015 г. на ОИК - Антоново

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения