Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2073-НС
София, 16 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2011-НС от 10 февруари 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Централната избирателна комисия след проверка установи, че в Решение № 2011-НС от 10 февруари 2021 г. е допусната техническа грешка в изписването на имената на членовете на РИК Диана Ненчева Димитрова и Венета Стефанова Манолова-Драганова, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2011-НС от 10 февруари 2021 г. на ЦИК, като името на члена на РИК вместо „Диана Нечева Димитрова“ да се чете „Диана Ненчева Димитрова“ и името на члена на РИК вместо „Венета Стефанова Манолова-Драгарова“ да се чете „Венета Стефанова Манолова-Драганова“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2011-НС/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения