Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2073-НС
София, 16 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2011-НС от 10 февруари 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Централната избирателна комисия след проверка установи, че в Решение № 2011-НС от 10 февруари 2021 г. е допусната техническа грешка в изписването на имената на членовете на РИК Диана Ненчева Димитрова и Венета Стефанова Манолова-Драганова, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2011-НС от 10 февруари 2021 г. на ЦИК, като името на члена на РИК вместо „Диана Нечева Димитрова“ да се чете „Диана Ненчева Димитрова“ и името на члена на РИК вместо „Венета Стефанова Манолова-Драгарова“ да се чете „Венета Стефанова Манолова-Драганова“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2011-НС/

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения