Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2072-НС
София, 7 ноември 2012 г.

ОТНОСНО: обявяване на избран за народен представител

На 7 ноември 2012 г. с решение на Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Димитър Ангелов Иванов, избран от 31 (тридесет и първи) многомандатен избирателен район - Ямбол, издигнат от ПП „ГЕРБ" в 41-вото Народно събрание.

На основание чл. 26, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Обявява за избрана за народен представител в 31 (тридесет и първи) многомандатен изборен район - Ямбол, Галина Симеонова Симеонова, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ".

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 26-НС / 17.05.2021

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • всички решения