Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2066-МИ
София, 22 октомври 2012 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провеждания частичен избор за кмет на кметство в с. Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 4 ноември 2012 г.

На основание т. 6.2. на договор № МС-41/21.04.2012г. за компютърна обработка на протоколите на СИК в ОИК от произвеждания на 4 ноември 2012 г.. частичен избор за кмет на кметство в с. Баланово, община Дупница, област Кюстендил, и утвърдената с договора офертна цена Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Определя размера на възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи тур на изборите на 4 ноември 2012 г., както следва:
ОИК - Дупница, област Кюстендил - 120 лв. с ДДС
2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 11 ноември 2012 г. определя размера на възнаграждението на преброителя за компютърната обработка за втори тур в съответната ОИК:
ОИК - Дупница, област Кюстендил - 84 лв. с ДДС
3. Възнаграждението е за сметка на общинския бюджет.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения