Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2066-МИ
София, 22 октомври 2012 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провеждания частичен избор за кмет на кметство в с. Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 4 ноември 2012 г.

На основание т. 6.2. на договор № МС-41/21.04.2012г. за компютърна обработка на протоколите на СИК в ОИК от произвеждания на 4 ноември 2012 г.. частичен избор за кмет на кметство в с. Баланово, община Дупница, област Кюстендил, и утвърдената с договора офертна цена Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Определя размера на възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи тур на изборите на 4 ноември 2012 г., както следва:
ОИК - Дупница, област Кюстендил - 120 лв. с ДДС
2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 11 ноември 2012 г. определя размера на възнаграждението на преброителя за компютърната обработка за втори тур в съответната ОИК:
ОИК - Дупница, област Кюстендил - 84 лв. с ДДС
3. Възнаграждението е за сметка на общинския бюджет.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 26-НС / 17.05.2021

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • всички решения