Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2065-МИ/НР
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Априлци, област Ловеч

По електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-06-246 от 07.09.2015 г. е постъпила молба от Николай Михайлов Михов - упълномощен представител на коалиция „България без цензура", с приложени сканирани копия на молба от Донка Кирилова Кокошарова и пълномощно. Направено е искане да бъде заменен назначеният за член на ОИК - Априлци, Донка Кирилова Кокошарова с посочения от същата коалиция резервен член Мая Кръстева Геневска.

На 9 септември 2015 г. в Централната избирателна комисия са пристигнали в оригинал молбата от Николай Михайлов Михов и молбата от Донка Кирилова Кокошарова, с която същата заявява, че желае да бъде освободена като член на ОИК в община Априлци.

Към преписката за назначаване на ОИК в община Априлци се съхраняват в оригинал декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Мая Кръстева Геневска.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Априлци, област Ловеч, Донка Кирилова Кокошарова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Априлци, област Ловеч, Мая Кръстева Геневска, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения