Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2064-МИ/НР
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-308 от 10.09.2015 г., с приложено предложение от Галин Славчев Костов - преупълномощен представител на партия „ГЕРБ" - Ямбол, за промяна в състава на ОИК - Ямбол, като на мястото на Гочо Петков Димов - председател на комисията, да бъде назначена Екатерина Антонова Янева - член на ОИК. На мястото на Екатерина Антонова Янева - член на ОИК, да бъде назначена за член на ОИК Ямбол Кристина Георгиева Генова - резервен член на ОИК.

Към предложението са приложени: уведомление от Гочо Петков Димов за прекратяване на правомощията му като председател на ОИК - Ямбол, по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 81, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ямбол, област Ямбол, Гочо Петков Димов - председател на ОИК Ямбол.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Ямбол, област Ямбол, Екатерина Антонова Янева - досегашен член на ОИК Ямбол.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ямбол, област Ямбол Кристина Георгиева Генова - резервен член на ОИК Ямбол.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения