Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2051-НС
София, 12 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2027-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Централната избирателна комисия след проверка установи, че в Решение № 2027-НС от 11 февруари 2021 г. е допусната техническа грешка в изписването на името на заместник-председателя „Иван Димитров Кърцаков“, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2027-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, като името на заместник-председателя на РИК вместо „Иван Димитров Кърцаков“ да се чете „Иван Димитров Кърцъков“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2027-НС/

Календар

Решения

  • № 240-НС / 16.06.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки

  • № 239-НС / 16.06.2021

    относно: регистрация на сдружение „Сдружение на роверите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 238-НС / 16.06.2021

    относно: гласуване на избиратели с документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения