Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2050-НС
София, 12 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2030-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Централната избирателна комисия след проверка установи, че в Решение № 2030-НС от 11 февруари 2021 г. е допусната техническа грешка в изписването на името на члена на РИК „Магда Иванова Христозова“, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2030-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, като името на члена на РИК вместо „Магда Иванова Костакиева“ да се чете „Магда Иванова Христозова“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

2030-НС/

Календар

Решения