Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 205-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Трекляно, област Кюстендил, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-152 от 11.08.2011 г. от кмета на община Трекляно, област Кюстендил, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Трекляно.

Не е постигнато съгласие по състава на ОИК в община Трекляно.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Трекляно, област Кюстендил, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Асен Стоичков Икономов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Красимир Славчов Горов

 

СЕКРЕТАР:

Димка Михайлова Борисова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Любенов Илиев

 

 

Мария Любенова Зиновиева

 

 

Милада Ставрева Йосифова

 

 

Боян Боянов Александров

 

 

Светла Кирилова Китанова

 

 

Валентин Стоянов Темелков

 

 

Цветан Александров Стоев

 

 

Теменужка Георгиева Михайлова

 

 

Десислава Димитрова Илиева-

Чивийска

 

 

Теодора Георгиева Ангелова

 

 

Красимира Асенова Иванова

 

 

Десислава Симова Помпулуска

 

 

Елка Захариева Стоименова

 

 

Ангел Евгениев Ангелов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения