Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2043-НС
София, 12 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София-град с вх. № НС-05-7\18 от 05.02.2021 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК 25 – София. Към писмото са представени протокол от 04.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

В проведените консултации не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28.01.2021 г. и Решение № 1986-НС от 04.02.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Владимиров Цолов ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислава Валериева Чорбаджийска ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Мартен Калеева ЕГН
СЕКРЕТАР: Жана Бориславова Иванова ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Диян Сашов Асенов ЕГН
  Елинка Петрова Николова ЕГН
  Ирина Цекова Иванова ЕГН
  Силвия Захариева Качулкова ЕГН
  Соня Боянова Василева ЕГН
  Стоил Петромил Сотиров ЕГН
  Ивайло Веселинов Василев ЕГН
  Борис Кирилов Борисов ЕГН
  Мариника Иванова Якова ЕГН
  Валентина Виденова Велкова ЕГН
  Ясен Георгиев Стоев ЕГН
  Венцеслав Василев Йотов ЕГН
  Росен Владимиров Тумбев ЕГН
  Илко Василев Илиев ЕГН
  Снежина Стоянова Календжиева ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения