Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 204-ЕП
София, 22 април 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на инициативен комитет за издигане на Валентин Любомиров Богданов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 162-ЕП от 14 април 2014 г. е регистрирала Инициативен комитет за издигане на Валентин Любомиров Богданов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България за участие в изборите на 25 май 2014 г. Със заявление вх. № ЕП-12-3/22.04.2014 г., подписано от представляващия инициативния комитет Иван Христов Минов, е поискано заличаване на регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и възстановяване на внесения депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 155 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на Инициативен комитет за издигане на Валентин Любомиров Богданов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България за участие в изборите на 25 май 2014 г. , извършена с Решение № 162-ЕП от 14 април 2014 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 9 от 14 април 2014 г.

ВЪЗСТАНОВЯВА на Инициативния комитет внесения депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 100,00 (сто) лева. Депозитът се възстановява в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение по следната банкова сметка: BG52CECB979050C6489700, Централна кооперативна банка АД.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения