Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2033-НС
София, 11 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Силистра с вх. № НС-05-7\12 от 05.02.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 04.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски.

Допълнително с вх. № НС-11-12 от 08.02.2021 г. на ЦИК е постъпило предложение за член на РИК от коалиция „Демократична България – Обединение“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Борисова Чобанова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Илиа Келесис-Тодорова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Антонов Василев ЕГН
СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Йоана Иванова Антонова-Колева ЕГН
  Ивелина Николова Петрова ЕГН
  Росен Великов Димитров ЕГН
  Марин Богданов Ботев ЕГН
  Цветанка Иванова Йорданова ЕГН
  Димитър Генов Петров ЕГН
  Галина Русева Павлова ЕГН
  Ивелина Михайлова Николова ЕГН
  Вилдан Синан Бошнак-Мехмед ЕГН
  Ивелина Сергеева Антимова ЕГН 
  Димо Михалев Димов ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения