Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2026-НС
София, 11 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Хасково с вх. № НС-05-7\20 от 08.02.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 04.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Тенчева Иванова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Стоянова Пальова-Господинова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Панчев Ангелов ЕГН
СЕКРЕТАР: Лейла Арнур Елмаз ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Венелин Карев Челебиев ЕГН
  Добромир Коев Якимов ЕГН
  Георги Николаев Китов ЕГН
  Гергана Руменова Бояджиева ЕГН
  Аднан Али Адил ЕГН
  Ина Вескова Георгиева ЕГН
  Люба Маринова Спасова ЕГН
  Славея Георгиева Костадинова ЕГН
  Зекие Сюлейман Мурад ЕГН
  Даниела Костадинова Мавродиева ЕГН
  Георги Красимиров Георгиев ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2038-НС/

2074-НС/

2110-НС/

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения