Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2021-МИ/НР
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1709-МИ/НР от 2 септември 2015 г., на ЦИК за назначаване на ОИК в община Шабла, област Добрич

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1709-МИ/НР от 2 септември 2015 г. на ЦИК, като:

- името на члена на ОИК в община Шабла, област Добрич, да се чете ГАЛИНА ПЕТРОВА АНАСТАСОВА вместо „Галина Петрова Атанасова".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1709-МИ/НР/

Календар

Решения