Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2020-МИ/НР
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1763-МИ/НР от 3 септември 2015 г., на ЦИК за назначаване на ОИК – Берковица, област Монтана

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1763-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК, като:

- името на заместник-председателя на ОИК в община Берковица, област Монтана, да се чете ДИМИТРИНКА РАНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА-ЙОЦОВА" вместо „Димитрина Рангелова Йоцова";

- името на члена на ОИК в община Берковица, област Монтана, да се чете МИЛКА ТОНЧЕВА ГОГОВА-МЛАДЕНОВА вместо „Милка Тончева Гогова Младенова";

- името на члена на ОИК в община Берковица, област Монтана, да се чете ЖИВКА ГЕОРГИЕВА СИМОВА-СТОЯНОВА вместо „Живка Георгиева Симова".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1763-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения