Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2020-МИ/НР
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1763-МИ/НР от 3 септември 2015 г., на ЦИК за назначаване на ОИК – Берковица, област Монтана

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1763-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК, като:

- името на заместник-председателя на ОИК в община Берковица, област Монтана, да се чете ДИМИТРИНКА РАНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА-ЙОЦОВА" вместо „Димитрина Рангелова Йоцова";

- името на члена на ОИК в община Берковица, област Монтана, да се чете МИЛКА ТОНЧЕВА ГОГОВА-МЛАДЕНОВА вместо „Милка Тончева Гогова Младенова";

- името на члена на ОИК в община Берковица, област Монтана, да се чете ЖИВКА ГЕОРГИЕВА СИМОВА-СТОЯНОВА вместо „Живка Георгиева Симова".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1763-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения