Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2020-МИ/НР
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1763-МИ/НР от 3 септември 2015 г., на ЦИК за назначаване на ОИК – Берковица, област Монтана

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1763-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК, като:

- името на заместник-председателя на ОИК в община Берковица, област Монтана, да се чете ДИМИТРИНКА РАНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА-ЙОЦОВА" вместо „Димитрина Рангелова Йоцова";

- името на члена на ОИК в община Берковица, област Монтана, да се чете МИЛКА ТОНЧЕВА ГОГОВА-МЛАДЕНОВА вместо „Милка Тончева Гогова Младенова";

- името на члена на ОИК в община Берковица, област Монтана, да се чете ЖИВКА ГЕОРГИЕВА СИМОВА-СТОЯНОВА вместо „Живка Георгиева Симова".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1763-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения