Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2010-НС
София, 10 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Смолян с вх. № НС-05-7\4 от 04.02.2021 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК – Смолян. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 02.02.2021 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и на коалицията, която има избрани с нейната листа членове на Европейския парламент от Република България, надлежно упълномощени. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28.01.2021 г. и Решение № 1986-НС от 04.02.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Емилов Петев ЕГН
СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов ЕГН
  Малинка Минчева Кордова ЕГН
  Василка Димитрова Гатешка ЕГН
  Веселин Динков Грашев ЕГН
  Евдокия Сергеева Волевска ЕГН
  Маргарита Георгиева Солакова ЕГН
  Анета Искренова Шехонова ЕГН
  Йорданка Костадинова Маргаритова ЕГН
  Велко Велинов Хаджиев ЕГН
  Димитър Карамфилов Трендафилов ЕГН
  Димитър Стоянов Марев ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 244-МИ / 16.06.2021

    относно: жалба от Георги Минчев Тронков срещу Решение №142-МИ от 11.06.2021 г. на Общинската избирателна комисия – Вълчи дол

  • № 243-НС / 16.06.2021

    относно: жалба от Венцислав Атанасов Ангелов, кандидат за народен представител от ПП „Свобода“, срещу решение № 37-НС от 11.06.2021 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски

  • № 242-НС / 16.06.2021

    относно: жалба от Мустафа Карадайъ – председател и представляващ партия „Движение за права и свободи“, чрез упълномощения представител Салих Рамадан Аршински, срещу Решение № 62-22 46 НС от 10.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Смолян

  • всички решения