Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2010-НС
София, 10 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Смолян с вх. № НС-05-7\4 от 04.02.2021 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК – Смолян. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 02.02.2021 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и на коалицията, която има избрани с нейната листа членове на Европейския парламент от Република България, надлежно упълномощени. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28.01.2021 г. и Решение № 1986-НС от 04.02.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Емилов Петев ЕГН
СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов ЕГН
  Малинка Минчева Кордова ЕГН
  Василка Димитрова Гатешка ЕГН
  Веселин Динков Грашев ЕГН
  Евдокия Сергеева Волевска ЕГН
  Маргарита Георгиева Солакова ЕГН
  Анета Искренова Шехонова ЕГН
  Йорданка Костадинова Маргаритова ЕГН
  Велко Велинов Хаджиев ЕГН
  Димитър Карамфилов Трендафилов ЕГН
  Димитър Стоянов Марев ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения