Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 201-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кочериново, област Кюстендил, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-96 от 10.08.2011 г. са постъпили от кмета на община Кочериново, област Кюстендил, писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Кочериново.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател на ОИК в община Кочериново.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кочериново, област Кюстендил, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Божидар Михайлов Йосифов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иван Любенов Ненов

 

СЕКРЕТАР:

Даниела Костадинова Миланова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Наталия Благоева Граховска

 

 

Иван Любомиров Тошев

 

 

Йордан Стоичков Атанасов

 

 

Методи Любчов Новачки

 

 

Станка Янкова Златина

 

 

Анна Александрова Манолова

 

 

Илинка Захариева Клисурска

 

 

Петя Петрова Демиревска

 

 

Налян Ахмед Каябашлъ-Стоянова

 

 

Радослав Жан Балабанов

 

 

Ива Стоименова Черногорска

 

 

Исталиана Мирчова Стоилкова

 

 

Йорданка Крумова Бозовайска

 

 

Ана Георгиева Георгиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения