Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2001-МИ
София, 9 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас

Общинска избирателна комисия – Руен, с писмо с вх. № МИ-15-37 от 05.02.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 249-МИ от 03.02.2021 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗМСМА и подадена молба с вх. № ЧР-74/01.02.2021 г., са прекратени предсрочно пълномощията на Юлюман Хасан Юлюман като кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас.

Към уведомлението са приложени следните документи: писмо от ОИК – Руен, с приложено заверено копие от писмо от Общински съвет – Руен до председателя на ОИК – Руен с изх. № ОбС-11-8 (1)/01.02.2021 г. с приложено към него заверено копие от молба от Юлюман Хасан Юлюман, с което депозира оставката си, заверено копие от решение № 249/03.02.2021 г. на ОИК – Руен, за уведомяване на Централната избирателна комисия за наличието на обстоятелства за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, и копие от писмо от община Руен с приложена таблица, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 25.01.2021 г. на кметство Вресово е 1234, поради което кметство Вресово, община Руен, област Бургас, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Руен, област Бургас, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения