Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 20-ПВР/МИ
София, 11 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  начина на обявяването на решенията на общинските избирателни комисии

На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Общинските избирателни комисии обявяват решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещават. Адресът на сградата се оповестява публично.
2. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на общинската избирателна комисия веднага след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му.
3. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място, като се отбелязва датата и часът на свалянето. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения