Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 20-ПВР/МИ
София, 11 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  начина на обявяването на решенията на общинските избирателни комисии

На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Общинските избирателни комисии обявяват решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещават. Адресът на сградата се оповестява публично.
2. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на общинската избирателна комисия веднага след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му.
3. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място, като се отбелязва датата и часът на свалянето. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения