Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2
София, 11 май 2011 г.

ОТНОСНО: избиране на секретар на ЦИК

На основание чл. 23, ал. 11 във връзка с чл. 15, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

ИЗБИРА за секретар на Централната избирателна комисия Севинч Османова Солакова.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР::
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения