Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1996-МИ/НР
София, 8 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1890-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Разград

Постъпило е писмо към вх. № МИ-06-238 от 08.09.2015 г. на ЦИК от кмета на община Разград, по повод допуснати технически грешки в мотивите на Решение № 1890-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК в частта относно постъпили документи от проведените консултации за състава на ОИК в община Разград, както и в частта относно описаните особени мнения.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в мотивите на Решение № 1890-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- думите „от областния управител на област Разград са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Разград и предложение на кмета на общината" се заменят с думите „са постъпили документите от проведените при кмета на община Разград консултации за състава на ОИК в община Разград";

- след думите „представителите на партия „ГЕРБ" се добавя „и на партия „ДПС";

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1890-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения