Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1996-МИ/НР
София, 08.09.2015

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1890-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Разград

Постъпило е писмо към вх. № МИ-06-238 от 08.09.2015 г. на ЦИК от кмета на община Разград, по повод допуснати технически грешки в мотивите на Решение № 1890-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК в частта относно постъпили документи от проведените консултации за състава на ОИК в община Разград, както и в частта относно описаните особени мнения.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в мотивите на Решение № 1890-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- думите „от областния управител на област Разград са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Разград и предложение на кмета на общината" се заменят с думите „са постъпили документите от проведените при кмета на община Разград консултации за състава на ОИК в община Разград";

- след думите „представителите на партия „ГЕРБ" се добавя „и на партия „ДПС";

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1890-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения