Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1991-МИ/НР
София, 8 септември 2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Главиница, област Силистра

Постъпила е предложение с вх. № МИ-06-201/04.09.2015 г. от Орхан Кошуджу, упълномощен представител на коалиция „Реформаторски блок" за община Главиница, област Силистра, с искане да бъде освободена като член на ОИК - Главиница, по лични причини Невин Нури Наил. Същата е назначена с Решение № 1668-МИ/НР от 1 септември 2015 г. от квотата на коалиция „Реформаторски блок".

Към преписката са приложени предложение за назначаване като член на ОИК - Главиница на Гюлджан Метин Ниязи, декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Гюлджан Метин Ниязи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Главиница, област Силистра, Невин Нури Наил, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Главиница, област Силистра, Гюлджан Метин Ниязи, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения