Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 199-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Борово, област Русе, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Борово, област Русе, от 29.07.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-8 от 03.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия - Борово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Борово, област Русе, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ростислав Христов Димов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милчо Божанов Николов

 

СЕКРЕТАР:

Иван Василев Костадинов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мая Георгиева Дакова

 

 

Галина Петрова Пенчева

 

 

Атанас Илиев Николаев

 

 

Марияна Петкова Георгиева

 

 

Росица Йорданова Кънева

 

 

Несрин Реджебова Юсеинова

 

 

Иванка Василева Новакова

 

 

Бориска Димитрова Ганчева

 

 

Цветанка Донева Антова

 

 

Стефан Цветанов Цветков

 

 

Нилюфяр Бейтулова Бейтулова

 

 

Десислав Дамянов Братованов

 

 

Пламена Димитрова Кръстева

 

 

Нилка Ангелова Рачева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения