Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1986-НС
София, 4 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: отмяна на Решение № 1966-НС от 28.01.2021 на ЦИК в частта по т. 1.1, четвърто тире, както и на точки 12.1 и 12.2. в частта им, касаеща определянето на членове в състава на РИК за коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“

С Решение № 1486 от 04.02.2021 г. по адм. д. № 1269/2021 по описа на ВАС – Четвърто отделение, е отменено Решение № 1966-НС от 28.01.2021 на ЦИК в частта по т. 1.1, четвърто тире, както и на точки 12.1 и 12.2. в частта им, касаеща определянето на членове в състава на РИК за коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ и ВМРО“.

С Решение № 1380/03.02.2021 г. по адм.д. № 1271/2021 на ВАС е отменено Решение № 1962-НС от 28.01.2021 г. на ЦИК относно промени в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В изпълнение на задължителните указания дадени в Решение № 1486 на Върховния административен съд, Четвърто отделение и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 59 – 62, чл. 65, чл. 66 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

В Решение № 1966-НС от 28.01.2021 на ЦИК вместо отменената част на т. 1.1, четвърто тире, както и на точки 12.1 и 12.2. в частта им, касаеща определянето на членове в състава на РИК за коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“ се създава нова част на т. 1.1, четвърто тире, и точки 12.1 и 12.2 със следното съдържание: „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЙ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1966-НС/

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения