Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1986-НС
София, 4 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: отмяна на Решение № 1966-НС от 28.01.2021 на ЦИК в частта по т. 1.1, четвърто тире, както и на точки 12.1 и 12.2. в частта им, касаеща определянето на членове в състава на РИК за коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“

С Решение № 1486 от 04.02.2021 г. по адм. д. № 1269/2021 по описа на ВАС – Четвърто отделение, е отменено Решение № 1966-НС от 28.01.2021 на ЦИК в частта по т. 1.1, четвърто тире, както и на точки 12.1 и 12.2. в частта им, касаеща определянето на членове в състава на РИК за коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ и ВМРО“.

С Решение № 1380/03.02.2021 г. по адм.д. № 1271/2021 на ВАС е отменено Решение № 1962-НС от 28.01.2021 г. на ЦИК относно промени в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В изпълнение на задължителните указания дадени в Решение № 1486 на Върховния административен съд, Четвърто отделение и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 59 – 62, чл. 65, чл. 66 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

В Решение № 1966-НС от 28.01.2021 на ЦИК вместо отменената част на т. 1.1, четвърто тире, както и на точки 12.1 и 12.2. в частта им, касаеща определянето на членове в състава на РИК за коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“ се създава нова част на т. 1.1, четвърто тире, и точки 12.1 и 12.2 със следното съдържание: „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЙ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1966-НС/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения