Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1983-МИ/НР
София, 8 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1836-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК, с което е назначена ОИК в община Дупница, област Кюстендил

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 1836-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на председателя на ОИК в община Дупница да се чете ЗДРАВКО БОЙКОВ ВАСИЛЕВ вместо „Здравко Бойков Георгиев", както неправилно е изписано в решението;

- името на член на ОИК в община Дупница да се чете ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ФИЛАТОВА-БОРИСОВА вместо „Даниела Ангелова Филатова", както е изписано в решението;

- името на член на ОИК в община Дупница да се чете ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА-СТОЯНОВА вместо „Десислава Василева Костадинова, както е изписано в решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1836-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения