Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 198-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кирково, област Кърджали, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Кирково, област Кърджали, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-135 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 05.08.2011 г. и на 08.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Кирково.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кирково, област Кърджали, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Невена Детелинова Цанкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иван Илиев Дачев

 

СЕКРЕТАР:

Детелина Пламенова Попова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Лилия Христова Арабаджиева-

Сивова

 

 

Веска Стайкова Радионова

 

 

Анита Славчева Коруйкова

 

 

Христина Андреева Радославова

 

 

Диана Георгиева Ангелова

 

 

Стефан Малинов Тодоров

 

 

Рени Желева Маринова

 

 

Аделин Петров Манолов

 

 

Антония Антонова Рускова

 

 

Расим Юсеин Джелепли

 

 

Зекийе Али Хасан

 

 

Христина Петрова Богданова

 

 

Марияна Стоянова Балтова

 

 

Младен Красимиров Христов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения