Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1978-ПВР/МИ
София, 15 август 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Рудозем, област Смолян, назначена с Решение № 300-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения с вх. № ОИК-894 от 03.08.2012 г. и вх. № ОИК-895 от 06.08.2012 г. от Ферид Асанов Добревски - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за община Рудозем, за назначаване като заместник-председател на ОИК - Рудозем, на Андрей Миленов Пехливанов на мястото на Милен Тодоров Вълчев и от Николай Тодоров Мелемов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за област Смолян, за назначаване като член на ОИК - Рудозем, на Илко Ясенов Дерменджиев на мястото на освободената Десислава Росенова Сюрджиева. Приложени са копия от пълномощни на Ферид Добревски и Николай Мелемов; заявление за освобождаване от Милен Тодоров Вълчев; декларации по чл.16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за висше образование на Андрей Миленов Пехливанов и Илко Ясенов Дерменджиев; копие от личната карта на Илко Ясенов Дерменджиев.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Рудозем,  област Смолян, Милен Тодоров Вълчев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Рудозем,  област Смолян, Андрей Миленов Пехливанов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Рудозем, област Смолян, Илко Ясенов Дерменджиев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения