Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1978-ПВР/МИ
София, 15 август 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Рудозем, област Смолян, назначена с Решение № 300-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения с вх. № ОИК-894 от 03.08.2012 г. и вх. № ОИК-895 от 06.08.2012 г. от Ферид Асанов Добревски - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за община Рудозем, за назначаване като заместник-председател на ОИК - Рудозем, на Андрей Миленов Пехливанов на мястото на Милен Тодоров Вълчев и от Николай Тодоров Мелемов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за област Смолян, за назначаване като член на ОИК - Рудозем, на Илко Ясенов Дерменджиев на мястото на освободената Десислава Росенова Сюрджиева. Приложени са копия от пълномощни на Ферид Добревски и Николай Мелемов; заявление за освобождаване от Милен Тодоров Вълчев; декларации по чл.16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за висше образование на Андрей Миленов Пехливанов и Илко Ясенов Дерменджиев; копие от личната карта на Илко Ясенов Дерменджиев.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Рудозем,  област Смолян, Милен Тодоров Вълчев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Рудозем,  област Смолян, Андрей Миленов Пехливанов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Рудозем, област Смолян, Илко Ясенов Дерменджиев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения