Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1975-МИ/НР
София, 07.09.2015

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1818-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК, с което е назначена ОИК в община Пещера, област Пазарджик

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1818-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на член на ОИК в община Пещера да се чете ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЗОВА вместо „Елена Георгиева Дудова", както неправилно е изписано в решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.09.2015 в 23:01 часа

Свързани решения:

1818-МИ/НР/04.09.2015

Календар

Решения